Dla sponsorów

Podziel się

Dołącz do grona partnerów Międzynarodowej Konferencji UECBV/YEMCo i Związku Polskie Mięso.

ŚWIADCZENIA PRZED KONFERENCJĄ

 • Przyznanie tytułu Partnera Międzynarodowej Konferencji UECBV/YEMCo i Związku Polskie Mięso.
 • Przekazanie 2 zaproszeń dla Przedstawicieli Partnera.
 • Przekazanie 3 zaproszeń na Konferencję do dyspozycji Partnera.
 • Umieszczenie logo na stronie internetowej www.meatmeeting.pl oraz www.polskie-mieso.pl.
 • Umieszczenie reklamy w formacie ½ strony w kwartalniku Polskie Mięso.

ŚWIADCZENIA W TRAKCIE KONFERENCJI

 • Udział przedstawiciela Partnera w panelu dyskusyjnym w ramach Międzynarodowej Konferencji UECBV/YEMCo i Związku Polskie Mięso.
 • Udostępnienie powierzchni wystawienniczej 4 m_ (2x2) w foyer Poznań Congres Center MTP.
 • Umieszczenie logotypu Partnera na 1 zbiorczym ekspozytorze w miejscu odbywania się Konferencji.
 • Umieszczenie 1 stojącej reklamy (bannera) Partnera w strefie Konferencyjnej.
 • Umieszczenie logo Partnera w programie Konferencji.
 • Umieszczenie logo Partnera na identyfikatorach dla uczestników Konferencji.
 • Umieszczenie 1 insertu Partnera w torbach konferencyjnych.

ŚWIADCZENIA PRZED KONFERENCJĄ

 • Przyznanie tytułu Partnera Merytorycznego Międzynarodowej Konferencji UECBV/YEMCo i Związku Polskie Mięso.
 • Przekazanie 3 zaproszeń na Konferencję dla przedstawicieli Partnera.
 • Przekazanie 5 zaproszeń na Konferencję do dyspozycji Partnera.
 • Umieszczenie logo na stronie internetowej www.meatmeeting.pl oraz www.polskie-mieso.pl.
 • Umieszczenie informacji o Partnerze na stronie www.meatmeeting.pl oraz www.polskie-mieso.pl.
 • Umieszczenie logo Partnera w drukowanych zaproszeniach wysyłanych do uczestników Konferencji.
 • Umieszczenie informacji o udziale sponsora w informacji prasowej wysyłanej do mediów.
 • Umieszczenie logo na bannerach emitowanych w ramach kampanii medialnej w mediach elektronicznych i kanałach społecznościowych.
 • Umieszczenie reklamy w formacie a strony w kwartalniku Polskie Mięso.

W TRAKCIE KONFERENCJI

 • Udział przedstawiciela Partnera w panelu dyskusyjnym w ramach Międzynarodowej Konferencji UECBV/YEMCo i Związku Polskie Mięso.
 • Udostępnienie powierzchni wystawienniczej 8 mkw. (4x2) w foyer Poznań Congres Center MTP.
 • Umieszczenie logotypu Partnera na 2 zbiorczych ekspozytorach w miejscu odbywania się Konferencji.
 • Umieszczenie 2 stojących reklam (roll-up'ów) Partnera w strefie kawowej.
 • Umieszczenie logo Partnera w programie Konferencji.
 • Umieszczenie logo Partnera na identyfikatorach dla uczestników Konferencji.
 • Poinformowanie o zaangażowaniu Partnera podczas inauguracji Konferencji.
 • Umieszczenie 2 insertów Partnera w torbach konferencyjnych.

ŚWIADCZENIA PRZED KONFERENCJĄ

 • Przyznanie tytułu Partnera Strategicznego Międzynarodowej Konferencji UECBV/YEMCo i Związku Polskie Mięso.
 • Przekazanie 5 zaproszeń na Konferencję dla Przedstawicieli Partnera.
 • Przekazanie 10 zaproszeń na Konferencję do dyspozycji Partnera
 • Umieszczenie logo na stronie internetowej www.meatmeeting.pl oraz www.polskie-mieso.pl.
  Umieszczenie informacji o Partnerze na stronie www.meatmeeting.pl oraz www.polskie-mieso.pl.
 • Umieszczenie logo Partnera w drukowanych zaproszeniach wysyłanych do uczestników Konferencji.
 • Dystrybucja newslettera Partnera do bazy danych Związku Polskie Mięso, PM, UECBV i YEMCo.
 • Umieszczenie logotypu i informacji tekstowej o Partnerze w newsletterze Związku Polskie Mięso.
 • Umieszczenie logo na bannerach emitowanych w ramach kampanii medialnej w mediach elektronicznych i kanałach społecznościowych wielkości 2 x większej niż innych partnerów.
 • Umieszczenie informacji o udziale sponsora w 2 informacjach prasowych wysyłanych do mediów, jednej przed i jednej po Konferencji.
 • Umieszczenie 2-stronicowej reklamy w kwartalniku Polskie Mięso (rozkładówka).

W TRAKCIE KONFERENCJI

 • Udział przedstawiciela Partnera w  2 panelach dyskusyjnych Międzynarodowej Konferencji UECBV/YEMCo i Związku Polskie Mięso.
 • Udostępnienie powierzchni wystawienniczej w 20 mkw. (5x4) w foyer Poznań Congress Center MTP.
 • Umieszczenie logotypu Partnera na 2 zbiorczych ekspozytorach w miejscu odbywania się Konferencji.
 • Umieszczenie 3 stojących reklam (bannerów) Partnera w strefie konferencyjnej.
 • Umieszczenie logo Partnera w programie Konferencji.
 • Umieszczenie logo Partnera na identyfikatorach dla uczestników Konferencji.
 • Poinformowanie o zaangażowaniu Partnera podczas inauguracji Konferencji.
 • Umieszczenie logo Partnera na torbach konferencyjnych.
 • Umieszczenie 2 insertów Partnera w torbach Konferencyjnych.